TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
BẤT ĐỘNG SẢN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2022

Chương trình bình chọn Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2022 gồm 10 hạng mục dự kiến như sau:

1 - Nhà thiết kế tiêu biểu
2 - Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu
3 - Nhà phân phối bất động sản tiêu biểu
4 - Đơn vị xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng tiêu biểu
5 - Dự án hạ tầng công cộng tiêu biểu
6 - Dự án xanh tiêu biểu
7 - Công nghệ Bất động sản tiêu biểu
8 - Dự án Bất động sản Chữa lành tiêu biểu
9 - Đô thị Năng lượng
10 - Doanh nhân bất động sản của năm

Các tiêu chí đánh giá được áp dụng cho tất cả hồ sơ tham gia. Mỗi hồ sơ được chấm theo thang điểm 3 với các mức độ: Tốt (3 điểm), Khá (2 điểm), Trung bình (1 điểm); dựa trên 5 hạng mục là các tiêu chí đánh giá ở phần III. Điểm số cuối cùng là trung bình cộng điểm các hạng mục thành phần.

Trường hợp các dự án có số điểm trùng nhau, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét các yếu tố quan trọng trong hạng mục 2, 3, 4 của phần III để phân loại và quyết định điểm số.

Các tiêu chí đánh giá

1. ĐÁNH GIÁ QUY MÔ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
    a. Quy mô xét trên yếu tố tài sản (vốn và tài sản)
    b. Hiệu quả xét trên chỉ số kinh doanh (doanh thu và lợi nhuận)

2. HIỆU QUẢ DỰ ÁN
    a. Tiến độ thi công và hoàn thành
    b. Chất lượng nhà thầu xây dựng
    c. Chất lượng vật liệu xây dựng
    d. Hiệu quả bán hàng (số lượng, chất lượng) đối với nhà phân phối.

3. ĐÁNH GIÁ QUY MÔ DỰ ÁN
    a. Giá trị đầu tư dự án
    b. Quy mô diện tích dự án
    c. Sự phức tạp của dự án
    d. Vị trí dự án

4. CHÍNH SÁCH HẬU MÃI
    a. Chính sách bảo trì dự án
    b. Chính sách chăm sóc khách hàng sau dự án

5. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG DỰ ÁN
    a. Năng lực thiết kế
    b. Bố trí phong thủy
    c. Công nghệ sử dụng trong các dự án
    d. Chất lượng xanh:
         -    Thiết kế theo tiêu chuẩn xanh trong nước/quốc tế
         -    Diện tích xanh/tổng diện tích dự án
         -    Vật liệu thân thiện môi trường
         -    Chất lượng không khí trong nhà
         -    Chất lượng nguồn nước
    e. Vị trí dự án bền vững