Lời cám ơn

Đã hết thời gian đăng kí tham dự chương trình bình chọn.
Cảm ơn bạn vì đã quan tâm.


Ban Tổ chức Hội nghị
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư