HỘI NGHỊ ĐÃ DIỄN RA
 
   
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2016
LÀM GIÀU TỪ KINH TẾ TIÊU DÙNG
Thời gian: Thứ 5, ngày 20, tháng 10, 2016
Địa điểm: GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.HCM
Số người tham dự : 500
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2015
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2016: ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?
Thời gian: Thứ 6, ngày 23, tháng 10, 2015
Địa điểm: GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.HCM
Số người tham dự : 500
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2014
CÔNG NGHỆ, TÚI TIỀN VÀ TƯƠNG LAI KINH DOANH
Thời gian: Thứ 4, ngày 22, tháng 10, 2014
Địa điểm: Khách sạn Sheraton, TP.HCM
Số người tham dự : 500
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2013
QUAY VỀ CỐT LÕI
Thời gian: Thứ 3, ngày 22, tháng 10, 2013
Địa điểm: Khách sạn Sheraton, TP.HCM
Số người tham dự : 500
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2012
CĂN BÊNH THẬP KỶ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Tại TP.HCM:
Thời gian: Thứ 5, ngày 16, tháng 8, 2012
Địa điểm: Khách sạn InterContinental, TP.HCM
Số người tham dự : 550
Tại Hà Nội:
Thời gian: Thứ 5, ngày 23, tháng 8, 2012
Địa điểm: Khách sạn Daewoo, Hà Nội
Số người tham dự : 400
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2011
ĐẦU TƯ 2011 - 2012: CƠ HỘI CHO AI? Download brochure
Thời gian: Thứ 5, ngày 28, tháng 7, 2011
Địa điểm: Khách sạn Sheraton, TP.HCM
Số người tham dự : 600
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2010
ĐẦU TƯ NĂM 2010: LẠC QUAN HAY THẬN TRỌNG? Download brochure
Thời gian: Thứ 5, ngày 22, tháng 7, 2010
Địa điểm: Khách sạn New World, TP.HCM
Số người tham dự : 520
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2009
ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI THỜI HẬU KHỦNG HOẢNG Download brochure
Thời gian: Thứ 5, ngày 23, tháng 7, 2009
Địa điểm: Khách sạn New World, TP.HCM
Số người tham dự : 385
 
 
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2008
ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU? Download brochure
Thời gian: Thứ 5, ngày 24, tháng 7, 2008
Địa điểm: Khách sạn New World, TP.HCM
Số người tham dự : 280