Dành 30 phút hoàn thành hồ sơ – Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2017
Tải hồ sơ ngay bây giờ »
Hạn chót nhận Hồ sơ đăng ký tham gia 10/01/2018

GIỚI THIỆU HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ

GIỚI THIỆU VỀ HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ

Hội nghị Đầu tư là sự kiện thường niên của Nhịp Cầu Đầu Tư nhằm:

• Tổng quát và đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam
• Phân tích và dự đoán những xu hướng đầu tư mới
• Tìm giải pháp khả thi cho kinh doanh và đầu tư
• Tạo nên một diễn đàn uy tín dành cho các lãnh đạo kinh doanh ở Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm.

CÁC CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ

• 2008: ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU
• 2009: ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI THỜI KHỦNG HOẢNG
• 2010: ĐẦU TƯ NĂM 2010: LẠC QUAN HAY THẬN TRỌNG?
• 2011: ĐẦU TƯ 2011-2012: CƠ HỘI CHO AI?
• 2012: CĂN BỆNH THẬP KỶ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
• 2013: QUAY VỀ CỐT LÕI
• 2014: CÔNG NGHỆ - TÚI TIỀN VÀ TƯƠNG LAI KINH DOANH
• 2015: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2016: ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?
• 2016: LÀM GIÀU TỪ KINH TẾ TIÊU DÙNG
• 2017: ĐỘT PHÁ TƯ DUY KINH DOANH

Hội Nghị Đầu Tư

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: hoinghi.nhipcaudautu.vn