Dành 30 phút hoàn thành hồ sơ – Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2017
Tải hồ sơ ngay bây giờ »
Hạn chót nhận Hồ sơ đăng ký tham gia 10/01/2018

QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ

I – ĐIỀU LỆ THAM GIA

- Thành viên Hội đồng thẩm định không có dự án tham gia Chương trình bình chọn
- Mỗi công ty có một hoặc nhiều hơn dự án tham gia Chương trình bình chọn
- Mỗi công ty có thể tham gia tất cả hay một vài hạng mục khảo sát trong “Các tiêu chí đánh giá”
- Các công ty có dự án tham gia có hoặc không niêm yết trên TTCK
- Các công ty có dự án tham gia thuộc đủ mọi quy mô
- Các công ty sẽ chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp cho Hội đồng thẩm định
- Khuyến khích các dự án tham gia cung cấp đầy đủ thông tin trong tất cả các hạng mục

II – TIÊU CHÍ TỔNG QUAN

Bất động sản được coi là xương sống của nền kinh tế tại nhiều quốc gia. Sự gia tăng mạnh mẽ về cả chất và lượng của các nhà phát triển bất động sản, nhà thầu xây dựng, thầu phân phối, cùng nhiều tài năng trong kiến trúc đô thị đã tạo nên lực đẩy để thị trường bất động sản Việt Nam bước đầu thăng hoa trong một thập niên vừa qua. Bất Động Sản Tiêu Biểu Việt Nam là sự kiện tôn vinh những giá trị đích thực, bền vững, ghi nhận những cống hiến của lực lượng doanh nghiệp đang tham gia vào thị trường bất động sản với 7 hạng mục dự kiến sau:

1 - Thiết kế tiêu biểu
2 - Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu
3 - Nhà phân phối bất động sản tiêu biểu
4 - Đơn vị xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng tiêu biểu
5 - Doanh nhân bất động sản của năm
6 - Dự án có phong thủy tiêu biểu
7 - Dự án hạ tầng công cộng tiêu biểu

Các tiêu chí đánh giá được áp dụng cho tất cả hồ sơ tham gia. Các tiêu chí được chấm điểm theo 3 mức độ Tốt (3 điểm), Khá (2 điểm), Trung bình (1 điểm) tổng 5 hạng mục của phần “Các tiêu chí đánh giá”. Kết quả cuối cùng sẽ là trung bình cộng từ Hội đồng thẩm định. Trường hợp các dự án có số điểm trùng nhau, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét các yếu tố quan trọng trong hạng mục 2), 3), 4) của phần “Các tiêu chí đánh giá” để phân loại và quyết định điểm số.

III – CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ QUY MÔ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ DỰ ÁN
a) Quy mô xét trên yếu tố tài sản (vốn và tài sản)
b) Hiệu quả xét trên chỉ số kinh doanh (doanh thu và lợi nhuận)
a) Tiến độ thi công và hoàn thành
b) Chất lượng nhà thầu xây dựng
c) Chất lượng vật liệu xây dựng
ĐÁNH GIÁ QUY MÔ DỰ ÁN CHÍNH SÁCH HẬU MÃI
a) Giá trị đầu tư dự án
b) Quy mô diện tích dự án
c) Sự phức tạp của dự án
d) Vị trí dự án
a) Chính sách bảo trì dự án
b) Chính sách chăm sóc khách hàng sau dự án
ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG DỰ ÁN
a) Năng lực thiết kế
b) Bố trí phong thủy
c) Chất lượng xanh
- Thiết kế theo tiêu chuẩn xanh trong nước/quốc tế
- Diện tích xanh/tổng diện tích dự án
- Vật liệu thân thiện môi trường
- Chất lượng không khí trong nhà
- Chất lượng nguồn nước
- Vị trí dự án bền vững

IV- QUY TRÌNH KHẢO SÁT

20.12.2017 – 10.01.2018 Nhận hồ sơ tham gia chương trình bình chọn từ các Doanh nghiệp
11.01.2018 – 15.01.2018 Hội đồng thẩm định đánh giá và chấm điểm các hồ sơ tham gia
24.01.2018 Lễ Vinh danh “Bất Động Sản Tiêu Biểu Việt Nam 2017”