Dành 30 phút hoàn thành hồ sơ – Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2017
Tải hồ sơ ngay bây giờ »
Hạn chót nhận Hồ sơ đăng ký tham gia 10/01/2018
LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN
Lễ vinh danh “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2017”

Thời gian: 17:30-21:00, ngày 24.01.2018
Địa điểm: GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.HCM

17:30 - 18:00 Đón khách
18:00 - 18:30 Phát biểu khai mạc
18:30 - 20:00 Lễ vinh danh “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2017”
20:00 - 20:30 Talkshow: "Bí Ẩn Phong Thủy"
Diễn giả:
1. Đại diện Akzo Nobel
2. KTS Nguyễn Thế Phương, Tổng Giám đốc, Finko - International Design Alliance (FINKO)
3. Chuyên gia phong thủy, KTS Phạm Cương, Giám đốc khối phong thủy, Công ty cổ phần Nhà Xuân
20:30 - 21:00 Tiệc tối và Trình diễn nghệ thuật
21:00 Kết thúc